Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, HALL HALLSHUK 1:10 HALLSHUKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

490-14.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HALLSHUKS KAPELL (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

HALL HALLSHUK 1:10

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Hallshuks kapell är beläget några hundra meter från stranden ovanför Hallshuks fiskeläge i Hall socken på norra Gotland. Från kapellet, som är orienterat i sydväst – nordost, har man en vid utsikt över Östersjön. Byggnaden är uppförd på en gräsmatta som omges av ett enkelt trästaket.

Övriga byggnader på kyrkogården
Klockstapeln, som står några tiotal meter nordost om kapellet, är uppfört av sågat virke och klockan skyddas av ett litet valmat spåntak. Krönande vindflöjel av plåt i form av en drake.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister