Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, SKALUNDA 9:1 SKALUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900419/005

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKALUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKALUNDA 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

SKALUNDA KYRKA är placerad i östnordöst - västsydvästlig riktning i norra delen av den långsmala kyrkogården. Sydväst om kyrkan finns en klockstapel. Huvudingången vetter mot parkeringsplatsen öster om kyrkogården och består av en dubbel smidesgrind. Smidet innehåller en rad med X nederst, ett kors nederst samt häremellan ett utsirat spjälverk. Grinden är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar. En grusgång leder väster ut från grinden och fortsätter utmed kyrkans sydfasad. En likadan grind finns i murens sydvästra hörn. Härifrån leder en grusgång norrut mot kyrkans portar. En tredje grind är enkel, men har i övrigt samma utformning...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande