Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, SALEBY 26:1 M.FL. SALEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Saleby kyrka, anl.bild neg nr 03-168-20

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SALEBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SALEBY 26:1

SALEBY 5:16

Beskrivning

Inventeringsår 2003

SALEBY KYRKA ligger öst - västligt placerad i södra delen av den stora kyrkogården. Nordöst om kyrkan finns en klockstapel. Kyrkogården är i sydöstra delen något smalare än i nordöst. Detta beror på församlingshemmets trädgård och parkeringsplats Jungvägen och kyrkogården. Norr om församlingshemmet sträcker sig kyrkogården däremot ända fram till vägen i öster.
Kyrkogården inhägnas mot väster av en kallmurad äldre stenmur. I övrigt utgörs inramningen av en nyare, låg mur av jämna kalkstenskvadrar. Inhägnaden mot församlingshemmet och dess parkeringsplats i sydöst består dock av en tujahäck. Närmast ekonomibyggnaden i nordvästra h...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande