Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, TRANEBERG 1:5 SANKTA MARIE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Sta Marie kapell anl.bild negnr 03-112-22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKTA MARIE KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

TRANEBERG 1:5

Beskrivning

Inventeringsår 2003

SANKTA MARIE KAPELL - Kapellet är beläget i den norra, smalare delen av en rektangulär begravningsplats. Södra delen av denna är tillfogad 1939. Utvidgningen föregicks av en annan utvidgning 30 - 40 år tidigare. Södra delen av begravningsplatsen avgränsas från norra delen genom en låg häck. Begravningsplatsen omges på alla sidor av en låg, kallmurad stenmur samt av en gles trädrad. Huvudentrén vetter mot landsvägen norr om kyrkan. Den består av stenstolpar samt en smidd järngrind. En annan ingång utgörs av en muröppning. Den leder via en grusgång från parkeringsplatsen i öster till begravningsplatsens södra del. Öster om gången är...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande