Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, ÅSAKA 16:1 KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

K-Åsaka kyrka, anl. bild, negnr 03-130-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÅSAKA 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA ligger öst - västligt placerad i västra delen av kyrkogården. Kyrkogårdens sydöstra del tillfogades 1932. Kyrkogården är bred i väster och smalnar av betydligt mot öster. Kyrkogården omges på alla sidor av en låg stenmur, av en trädrad samt bitvis också av en låg häck. Huvudingången i södra delen av västra kyrkogårdsmuren vetter mot en körväg med parkeringsplats. Ingången består av en tämligen ny, smidd dubbel grind med dekorativa inslag i form av två kors omgivna av "hjärtan". Grinden är placerad mellan fyrsidiga granitstolpar. Från grinden leder en grusgång mot kyrkans sydport och runt byggnaden.
Utmed väs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande