Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, JÄRPÅS 13:1 M.FL. JÄRPÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järpås kyrka anl.bild negnr 03-136-19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRPÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

JÄRPÅS 13:1

JÄRPÅS 11:2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

JÄRPÅS KYRKA ligger öst - västligt placerad mitt på den högt belägna, vidsträckta kyrkogården. Kyrkan omges av en vällagd stenmur samt trädrad. Kyrkogården är utvidgad med en nyare del i sydvästsluttningen. Denna del inramas mot parkeringsplatsen i väster av en stenmur och i övrigt av tujahäckar. De enhetliga gravarna indelas i kvarter genom låga häckar.
I nya kyrkogårdens nordöstra hörn ligger ett före detta bårhus. Kyrkogårdens södra ingång vetter mot parkeringsplatsen. Ingången utgörs av en dubbel smidesgrind, placerad mellan stenstolpar. Stolparna av fyra sammanfogade granitskivor kröns av lockhäll och stenklot. Grinden utgörs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande