Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lidköping kn, GÖSSLUNDA 36:1 GÖSSLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gösslunda kyrka anl.bild negnr 03-114-21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖSSLUNDA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Lidköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GÖSSLUNDA 36:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

GÖSSLUNDA KYRKA ligger öst - västligt placerad i södra delen av den stora kyrkogården. Kyrkogården har i 1976 utökats mot norr. Äldsta delen av kyrkogården ligger på en markerad ås och sluttar mot öster, söder och väster. Den omges på alla sidor av en mycket jämn kallmurad stenmur. Stenstorleken varierar påfallande. Innanför stenmuren växer en trädrad. Mot söder och sydöst är även en låg tujahäck. Kyrkogårdens huvudingång utgörs av en dubbel gallergrind av smide, överst ornerad med omväxlande kors och hjärtform. Den vetter mot en mindre väg i väster. Grinden är placerad mellan stora fyrsidiga stenstolpar, krönta av stenklot. Från ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande