Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, HÖGEN 2 YTTERBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

809-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YTTERBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

HÖGEN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

YTTERBY KYRKA är uppförd på en mindre kulle med i övrigt flacka omgivningar. Kyrkplatsen är idag helt omgiven av bebyggelse. Kyrkan omges på nära håll av höga uppvuxna lövträd och det är svårt att se hela kyrkan på en gång, annat än vintertid.

Kyrkan ligger på en parkliknande kyrkotomt, som omfattar själva kyrkokullen, och med kyrkogården omedelbart norr om kyrkotomten. Kyrkan är närmast omgiven av en kyrkoterrass med stödmurar av gråsten åt norr, öster och söder. I väster ansluter infartsvägen från församlingshemmet. Gångarna runt kyrkans västsida är asfaltbelagda, i övrigt är terrassen gräsbevuxen.
Söder om kyrkoterrassen utred...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik