Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, TORSBY 13:1 TORSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

779-10.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORSBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORSBY 13:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

TORSBY KYRKA ligger helt omgiven av sin kyrkogård. Kyrkan ligger i norra delen av kyrkogården, som är helt omgärdad av en stenmur. Ingångar i öster, norr och väster genom smidesgrindar mellan putsade grinstolpar, vilka kröns av skifferplattor med små stenklot som ligger på kapitäl av kalksten. Grindarna är av modernare datum men grindstolparna kan vara samtida med kyrkan (dvs mitten av 1800-talet). Ingångar finns också i södra delen till de yngre utvidgningarna.
Innanför muren i nordöst, norr och väster står höga uppvuxna och delvis hamlade lövträd med täta kronor (oxel, kastanj, ask, alm). Längs sydöstra delen av muren står yngre...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik