Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, SOLBERG 8:1 SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2368-11.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SOLBERGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SOLBERG 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

SOLBERGA KYRKA ligger på den äldsta och södra delen av kyrkogården, som består av flera delar av olika ålder. Alla delar är omgärdade av kyrkogårdsmurar, har grusade gångar i rutnätssystem och gräsbevuxna kvarter.
DEN ÄLDSTA DELEN innehåller i sig utvidgningar som gjordes åt norr och söder 1867-69 samt åt väster 1905. Den senare ligger aningen lägre än de äldre delarna och en låg slänt skiljer dem åt. Ingångar i muren genom smidda järngrindar mellan grindstolpar av granit. Höga uppvuxna almar och lindar står innanför muren. I kvarteren ligger gravarna tätt, de flesta med ram och förhållandevis många med höga och halhöga vårdar. Mån...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik