Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, NORRMANNEBO 2:20 NORRMANNEBO KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

749-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRMANNEBO KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

NORRMANNEBO 2:20

Beskrivning

Inventeringsår 2003

NORRMANNEBO KAPELL ligger på en terrass i en brant östsluttning. Kapellet är orienterat efter älvdalgången, med långsidan mot älven i sydöst, och koret ligger därför i nordöst. Kyrkplatsen är omgiven av tät lövskog utom på den sidan som vetter åt älven. Där står en rad höga björkar, men mellan dessa har man en vid utsikt över Götaälvdalgången.
Terrassen är gräsbevuxen och omgiven av ett enkelt trästaket på nersidan och en stödmur av granit upp mot slänten ovanför. En brant trappa leder upp från byvägen (som längre tillbaka var landsväg), och en smal körväg leder också upp till kapellet söderifrån. Framför kapellet är marken grusad....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik