Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, LYCKE 2:11 LYCKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

734-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LYCKE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

LYCKE 2:11

Beskrivning

Inventeringsår 2003

LYCKE KYRKA med omgivande kyrkogård ligger på ett mindre höjdparti och kyrkogården innehåller därför flera stödmurar och terrasseringar. Den ojämna terrängen är utfylld mot söder, väster och norr till en terrass på vilken kyrkobyggnaden rests. Den äldsta delen av kyrkogården ligger söder och väster om kyrkan och är anlagd i samband med kyrkans uppförande 1827. Den ligger huvudsakligen i en södersluttning, och har senare utvidgats ytterligare mot söder och väster 1927 och 1952 efter förslag av arkitekterna A. Lindvall och J. Samuelsson, Göteborg. Kyrkogården inhägnas av en stenmur som flyttats ut och lagts om i samband med utvidgni...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik