Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungälv kn, KAREBY 8:1 KAREBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

723-5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KAREBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Kungälv

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KAREBY 8:1

Beskrivning

Inventeringsår 2002

KAREBY KYRKOGÅRD består av en äldre del närmast kyrkan och en yngre del i öster. Den äldre delen kringgärdas av en kallmurad gråstensmur. Inom denna äldre del har en del tidigare utvidgningar och tillökningar skett, senast 1913, varvid muren delvis rätats och lagts om. Området närmast byggnaden är utplanat och förhöjt så att kyrkan nu ligger på en terrass med en relativt hög kallmurad stödmur åt söder. 1961 skedde en tillökning mot öster med ett större område. Den senaste utvidgningen skedde efter ett förslag av trädgårdsarkitekt Sten Erik Nilsson, Göteborg. Området inhägnas av en stenmur av fint tuktad sten.
På den yngre delen finn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik