Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, SÖDRA FÅGELÅS 2:1 SÖDRA FÅGELÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/245:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA FÅGELÅS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SÖDRA FÅGELÅS 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den timrade salkyrkan ligger med koret åt öster i den östra delen av en rektangulär kyrkogård. Denna inramas av en på 1800-talet uppförd kallmur av gråsten som varierar i höjd. Den södra delen är över omkring en meter, medan den norra omkring en halvmeter. Muren har tre öppningar i söder. Framför sydporten och något längre åt väster är två par murade kvadratiska grindstolpar som är omkring två meter höga. De är slätputsade och vitkalkade med flacka fyrsidiga tak som täcks av svart plåt. Stolparna torde liksom sina likar i Norra Fågelås höra till 1800-talets första hälft. De uppbär smidda pargrindar. Längst i väster är en liten öppni...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister