Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, KORSBERGA 3:1 M.FL. KORSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/232:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KORSBERGA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KORSBERGA 3:1

KORSBERGA 1:24

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den timrade salkyrkan ligger med koret åt öster i den norra delen av den närmast kvadratiska lilla kyrkogården. Eftersom denna upptar hela platån på en gruskulle, med undantag för en utlöpare åt söder beväxt med furor, utgörs inhägnaderna på alla fyra sidor av kallmurade stödmurar. I väster och öster är sluttningen brant. I muren finns tre öppningar, en i nordost, en i nordväst och en motsvarande i sydväst. Alla har de kulprydda grindstolpar av kalkstenshällar från Kinnekulle. De bär alla upp smidda pargrindar. Upp till den nordvästra grinden leder från parkeringen en asfalterad gång med avsatser, vilken kröker från väst. Denna har ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister