Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hjo kn, FRIDENE 16:1 M.FL. FRIDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/234:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRIDENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Hjo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRIDENE 16:1

FRIDENE 1:14

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt sydost i den södra delen av en närmast kvadratisk kyrkogård som fått en åt öster avrundad utvidgning i nordost. Kyrkogården inramas av en låg lövhäck med i den äldre delen rader av gamla askar på insidan. I utvidgningens sydvästra del står ett bårhus som är parallellt med kyrkan. I väst är det framför kyrkans portal en öppning i häcken. Denna avgränsas av två toppiga grindstolpar i granit som bär upp en smidd pargrind från 1800-talets andra hälft. Kyrkogården indelas av grusgångar som är vinkelrätt utlagda och bildar rektangulära gravkvarter med gräsytor. Ytorna kring kyrkan och bår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister