Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GRÖTLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 GRÖTLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f9710302

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÖTLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

GRÖTLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården är rektangulär och består av en äldre del – kring kyrkan – och en nyare del, tillkommen 1930, norr därom. Den äldre delen breddades åt norr 1800-talet i ett tidigare utbyggnadsskede. Enligt uppgift har betydande jordmassor påförts de södra och östra delarna av den gamla kyrkogården, och dessa delar avgränsas följaktligen mot omgivande mark med ca 1,5 m höga terrassmurar av sandsten. Marken är gräsbevuxen, och båda kyrkogårdsdelarna omges i övrigt av kallmurar av sandsten, höjden varierar mellan 0,9-1,1 m. I muren som skiljer de båda kyrkogårdsdelarna är en medeltida portal sekundärt infogad, och i samband med utvidgninge...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister