Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GERUM KYRKOGÅRDEN 1:1 GERUM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

481-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GERUM KYRKA (akt.), GERUMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GERUM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården är till sin utformning kvadratisk, den tycks ha behållit sin ursprungliga utsträckning i öster, norr och väster medan den har utvidgats åt söder. På kyrkogården fanns 1996 79 st. synliga gravar, de flesta är belägna söder och öster om kyrkan, norr om kyrkan finns endast en synlig grav, en gravhäll.

Kyrkogården är inhägnad av kallmurade kalkstensmurar. 1910 lades den södra muren om och 1914 den östra. Murarnas sträckning är i söder 46 m, öster 42, norr 47 m, och väster 44 m.

Till kyrkogården finns en ingång i den västra sträckningen där en dubbel svartmålad järngrind finns, grindstolpar murade av kalksten, pyramidfo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister