Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1 GARDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

480-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GARDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är uppdelad i en äldre och en nyare del, belägna intill varandra men utan direkt förbindelse. Den äldre och större delen, som är i det närmaste kvadratisk, bevarar den medeltida utsträckningen och är en av Sveriges bäst bevarade anläggningar från denna period. Den nyare och mindre delen, som är rektangulär och har en parkliknande utformning, tillkom 1955.

På kyrkogården finns inga andra byggnader än kyrkan och de nedan beskrivna stigluckorna. Marken är gräsbevuxen med undantag för gångvägarna (grus och betongsten) och området omedelbart intill kyrkobyggnaden, där marken är grusbelagd.

Båda kyrkogårdsdelarna omges a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister