Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 GAMMELGARNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

477-134.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMMELGARNS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Gammelgarn kyrkogård har rektangulär utformning. Vid 1940-talets början företogs en betydande utvidgning mot öster, samtidigt som jordmassor påfördes. Under tidernas lopp har jordmassor även påförts på den äldre delen av kyrkogården. Ett unikt och dominerande inslag utgör den välbevarade och rekonstruerade (2006) kastalen i kyrkogårdens sydvästra hörn, endast 7 meter från kyrkan. På Gammelgarn kyrkogård fanns vid inventeringen 1996 ca 210 synliga gravar.

Kyrkogården är omgiven av kallmurad kalkstenmur. Då jordmassor påförts är höjdskillnaden mellan murens yttersida och insida ganska betydande. Muren mäter i söder 91 m, i öster 42...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister