Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FRÖJEL KYRKOGÅRDEN 1:1 FRÖJEL KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

475-29.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRÖJEL KYRKA (akt.), FRÖJELS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRÖJEL KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur. Den västra muren kan ha tillkommit redan under medeltiden, den sträckningen uppvisar också spår av murbruk. Norra muren tillkom sannolikt då sockenmagasinet uppfördes 1814 och övriga murar under 1800-talet. Muren mäter i söder 84 m, i öster 73 m, i norr 73 m och i väster 69 m. dess höjd varierar mellan 70-75 cm.

I väster finns en medeltida stiglucka med kryssvalv som utvändigt täcks av ett sadeltak med faltäckning. Den stängs med dubbla trägrindar. I öster en stiglucka utan valv, brädtak. Den stängs med dubbla trädörrar. I murens sydöstra hörn en enkel ingång (trälucka) i norra mure...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister