Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

473-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FOLLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården är i det närmaste rektangulär med längsta utsträckning i öst-västlig riktning. I öster är den tillbyggd med en ny kyrkogård (1920-tal), gränsen mellan den gamla och nya kyrkogården går längs med grusgången öster om kyrkan. En krans av träd finns innanför muren runt hela kyrkogården och inne på kyrkogården växer i söder fyra stora kastanjer (ursprungligen var det sex). Gravarna är ganska jämnt fördelade runt kyrkan i söder, sydväst och väster. I norr återfinns endast ett fåtal gravvårdar. På den nya kyrkogården finns ett hundratal gravar med relativt moderna vårdar. Den ur kulturhistorisk synvinkel mest intressanta delen ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister