Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FOLE KYRKOGÅRDEN 1:1 FOLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

472-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FOLE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FOLE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården är oregelbundet rektangulär med störst utrymme i norr och nordväst om kyrkan, förmodligen har en utvidgning åt detta håll skett någon gång.

Kyrkogården omges av kallmurade kalkstensmurar ca 100 cm breda och 110 cm höga. Ett smalare parti finns bakom sockenmagasinet där en medeltida bod legat. Den krans som omgav kyrkan är till största del nedsågad. På den södra kyrkogårdssträckningen öppning försedd med dubbla trägrindar, på den östra finns dels en stiglucka med träportar och dels en liten trägrind, på den norra sträckningen finns en trägrind in till prästgården. En öppning i östra muren finns med en trappa som leder ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister