Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1 FLERINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

471-14.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLERINGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FLERINGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården har en rektangulär form med öst-västlig riktning med svagt buktande murar i väster och norr. Den nya kyrkogården tillkom 1927.

Marken är gräsbevuxen och kyrkogården omges av en stenmur som tidigare varit högre (utkragning i stigluckans norra vägg antyder höjden). Murens södra stäckning är helt rak i motsats till de övriga sträckningarna.

Kyrkogården har en stiglucka i väster, spår av en dylik finns i norr. Mellan nya och gamla kyrkogården en grind i nordvästra hörnet. Inga gångar finns – marken är helt gräsbevuxen. Belysningen utgörs av en belysningsstolpe som står strax nordost om stigluckan.

Runt den gamla kyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister