Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 FIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

470-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FIDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FIDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Kyrkogården
Fide kyrkogård är i sin äldre utformning rektangulär, i slutet av 1800-talet utvidgades den ca 20 m åt väster. I mitten av 1900-talet gjordes även en utvidgning av den östra delen mot norr.

Den äldre delen av kyrkogården inhägnas i huvudsak av kallmurar av kalk- och sandsten där höjden varierar mellan 60-130 cm, den östra muren är på utsidan 180 cm hög. Murarna är vid stigluckorna bruksmurade. De södra och norra murarna torde delvis vara av hög ålder, den västra är från 1800-talets utvidgning.

Öppningen på den västra sträckningen utgör huvudentré – pargrindar av järn på bruksmurade stolpar av kalksten. Tre medelti...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister