Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 FARDHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

469-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FARDHEM KYRKA (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Fardhem kyrkogård är ovanligt stor i relation till invånarnas antal och socknens storlek. Det kan vara så att den har kvar sin medeltida utbredning då den var en av Gotlands tre s.k. asylkyrkor d.v.s. en plats där en dråpare kunde söka skydd i väntan på sin rättegång.

Kyrkogården är nära nog kvadratisk och har möjligen kvar sin ursprungliga utsträckning. I norr mäter muren 78 m, i öster 62 m, i söder 74 m och i väster 65 m.

I det nordöstra hörnet av kyrkogården står sockenmagasinet i två våningar sedan 1845. Fasaderna är putsade och vitkalkade. Taket är belagt med falar.

Marken är gräsbevuxen med en stensatt gå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister