Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ETELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ETELHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

468-15.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ETELHEM KYRKA (akt.), ETELHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ETELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Genom en stor utvidgning i öster (44 m) har kyrkogården i dag i närmast rektangulär utformning. Mellan de båda delarna finns en låg mur – den gamla kyrkogårdsmuren. I mitten av 1700-talet begravdes de flesta inne i kyrkan p.g.a. den sanka jorden – fyllningsmassor påfördes och i slutet av samma århundrade skedde åter de flesta begravningarna på kyrkogården.

Hela kyrkogården omges av kalkstensmurar, den äldre delen av bruksmurad och den nya av kallmurar. Murarnas sträckning är i söder 99 m, i öster 44 m, i norr 120 m och i väster 57 m. Höjden och bredden varierar något, murarna kring den nyare delen är låga och de krin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister