Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 ESKELHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

467-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESKELHEM KYRKA (akt.), ESKELHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården
Kyrkogården är oregelbundet rektangulär. Den utvidgades 1890 åt både öster och nordväst. Så sent som på 1980-talet tillfogades en ny del i öster. De tidigaste gravvårdarna där är från 1990. Invid den östra muren är en minneslund anlagd, den är halvcirkelformad och marken är något upphöjd med omgivande terrassmur, i dess centrum står ett vårdträd. Den äldre delen får en trevlig rumskänsla genom en trädkrans av lindar. Man har låtit träden och muren mellan den gamla och nya delen stå kvar vilket ökar rumskänslan på båda begravningsplatserna. Den ljusa och öppna kyrkogården domineras av stora gräsytor.
Stenmurar omgärdar ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister