Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ENDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

466-12.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Kyrkogården är oregelbundet rektangulär till sin utformning, kyrkan är placerad i den nordöstra delen. Större delen av kyrkogården – främst sydväst om kyrkan – är helt öppen, gräsytan är något ojämn till sin struktur. Här återfinns de flesta gravarna. I det sydöstra hörnet står flera träd, vilket ger den delen en mer uttalad rumskänsla. Ett fåtal gravar återfinns också nordväst om kyrkan, medan området närmast kyrkan i norr är fritt från gravar. På norra sidan står nio äldre gravhällar uppställda under ett skyddstak.

Genom att kyrkogårdens begränsning i väster enbart utgörs av en terrassmur mot vägen får besökaren re...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister