Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 EKSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

465-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKSTA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKSTA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården
Eksta kyrkogård har idag en närmast kvadratisk utformning. År 1887 byggdes den ut mot söder, då en del av prästgårdens tomt togs i anspråk, och 1901 så skedde en utvidgning mot norr. Åren 1927-30 utvidgades kyrkogården betydlig åt öster. Platsen för den tidigare muren åt öster markeras nu av en rad planterad lindar. 1962 uppfördes ett bårhus, idag används det som förvaringsutrymme. Utanför kyrkogården längs med dess norra sträckning ligger sedan 1903 en materialbod av trä, vilken ersatte ett tidigare sockenmagasin, denna byggnad inrymmer idag bl. a. el-centralen.

Kyrkogården är nu omgiven av tämligen enhetlig kallmur...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister