Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 EKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

464-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKEBY KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKEBY KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården
Kyrkogården har rektangulär planform efter en utvidgning åt öster 1966. Ursprungligen var den kvadratisk med de flesta gravarna som brukligt på den södra sidan av kyrkan. Marken är gräsbevuxen med gångar belagda med grus och kalkstensflis. Den omges av en kallmurad kalkstensmur med – i söder – en rad med högvuxna lövträd innanför.

Järngrindar finns i väster och söder, och i norra muren finns en murad stiglucka med faltak, i en bjälke är årtalet 1791 inskuret. I stigluckan förvaras en gravhäll från medeltiden, lagd över Atlingis, hustru till Johannes från Vänge. Ytterligare två medeltida gravmonument (varav det ena ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister