Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKE KYRKOGÅRDEN 1:1 EKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

463-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Ekes kyrkogård har idag en rektangulär form som kommit till vid flera tillfällen. Under det sena 1800-talet inlemmades ett område i söder och på 1930-talet vidgades kyrkogården kraftigt österut.
Den gamla delen av kyrkogården omges av en låg häck, den nyare av låga kallmurar av kalk- och sandsten. Mellan de båda delarna en terrassmur.

Den äldre delen (västra halvan) har ingångar i väster och söder (järnristar). Från den södra ingången leder en bred grusgång upp mot kyrkan och vidare mot den nyare delen av kyrkogården. I den nyare delens norra och södra murar finns enkla järngrindar.

Invid muren är häckar plantera...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister