Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 DALHEMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/180

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DALHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DALHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården
Kyrkogården var ursprungligen kvadratisk, men omkring 1900 utvidgades den mot söder varvid ett absidliknande utsprång tillkom. I detta utsprång vilar prosten Odin, som väsentligen låg bakom den stora restaureringen 1899-1914. Kyrkogårdens hörn är sedan 1870-talet avfasade. En minneslund är anlagd utanför det absidliknande utsprånget, i ängsmarken. Den markeras av ett kors och omges av en krans med buskar.
Marken är gräsbevuxen, och kyrkogården omges sedan 1870-talet av en terrassmur med häck. I murens dess västra och norra sträckningar återfinns mycket bearbetat stenmaterial från stigluckor m.m.
Kyrkogården har två öp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister