Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1 BÄLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

461-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄLS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄL KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Bäl kyrkogård utvidgades på 1970- talet åt sydväst. Den gamla kyrkogården är kvadratisk och anses ha kvar sin medeltida form. Både den nya och den gamla kyrkogården har en trädkrans av lönn med flera nyplanterade/återplanterade lönnar. I nordöstra hörnet ligger ett sockenmagasin.
Kyrkogården är omgiven av en kalkstensmur med stigluckor i söder och öster.
På kyrkogården fanns 1996 ca 70 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns ett sockenmagasin beläget öster om kyrkan samt två stigluckor.

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister