Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1 BUTTLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

460-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BUTTLE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BUTTLE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården
Kyrkogården har en rektangulär form, utsträckt i nord-sydlig riktning. Den har vid flera olika tillfällen utvidgats söderut. Åren 1882-83 skedde en sådan utvidgning med 9 m. På kyrkogården finns 172 synliga gravar (1997).
Kyrkogården saknar egentlig inhägnad, istället är den omgiven av terrassmurar. I äldre protokoll talas det om den gamla ringmuren. Grävda diken löper runt kyrkogårdens område.
Huvudingången ligger i väster, där en trappa av kalksten uppmurats. I norr sker inpassering via ett järngaller, lagt över det nämnda diket.

Från trappan i väster leder en gång längs med kyrkans östra fasad och från långhuspo...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister