Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BRO KYRKOGÅRDEN 1:1 BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

457-24.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Bro kyrkogård har formen av en romb. Kyrkogården har förmodligen utvidgats åt norr, där finns också yngre gravar i räta rader; området närmast kyrkan är tomt. På den södra sidan är gravarna osymmetriskt placerade, här och i sydväst återfinns de äldsta gravanläggningarna vilka också är de som varierar mest i ålder och utseende. På kyrkogården fanns (1996) 125 st. synliga gravar. På kyrkogårdens nordöstra del är en minneslund anlagd. Den begränsas på två sidor av häckar. I dess mitt finns en ljusbärare.
Äldre lövträd (ask, lönn och kastanj) står i rader innanför de södra, norra och västra murarna.
Kyrkogården omges av k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister