Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1 BOGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

456-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOGE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOGE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Boge kyrkogård är i den närmaste kvadratisk och kyrkan är belägen på dess norra del. Mellan kyrkan och den norra gränsen, som markeras av en nyplanterad idegranshäck, finns inga gravar men väl ett stegskjul. Gravarna återfinns så gott som uteslutande söder om kyrkan.
Den nya kyrkogården i väster tillkom i mitten av 1970-talet, den uppfylld i förhållande till den gamla delen, och dess norra del är ytterligare något högre belägen samt omgiven av häckar. På den södra delen är en minneslund anlagd. Variationen på gravvårdar på den äldre delen av kyrkogården är god, den nyare delen visar upp tämligen likartade vårdar från d...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister