Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 ATLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

452-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ATLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården
Kyrkogården är i dag i det närmaste kvadratisk. Den torde ha utvidgats två gånger i ganska sen tid, först mot söder där den väst-östliga gången utgjorde gräns mot söder sedan mot öster – öster om träden vid kyrkans kor. Trots avsaknad av nästan all vegetation i form av träd och buskar får kyrkogården rumskänsla tack vare den omgivande grönskan. De träd som växer öster om koret är viktiga i detta sammanhang, de ger ytterligare karaktär åt kyrkogården. Gräsytor och gräsgravar dominerar, de intressantaste – och äldsta gravarna ligger öster och sydost om kyrkan.
Kyrkogårdens västra och norra sträckning utgörs av en låg ter...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister