Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, INOM VALLGRAVEN 65:1 GÖTEBORGS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05-1616

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÖTEBORGS DOMKYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

INOM VALLGRAVEN 65:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Gustavi domkyrka är församlingskyrka i domkyrkoförsamlingen och domkyrka i Göteborgs stift. Anläggningen ligger i centrala Göteborg innanför vallgraven och består av kyrka, park med staket och domkyrkobrunn. Kyrkoparken avgränsas av Västra Hamngatan, Kungsgatan, Kyrkogatan samt Korsgatan. De kringliggande kvarterens byggnader är huvudsakligen uppförda efter stadsbranden 1802. Runt domkyrkan ligger flera av Göteborgs mest intensiva affärsgator varav Kungsgatan och Korsgatan är gågator. De flesta av butikerna är inrymda i äldre två till trevåningar höga bostadshus.

Domkyrkoparken innehåller gräsytor, planterad med träd och buskar. G...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande