Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BRÄMAREGÅRDEN 30:11 BRÄMAREGÅRDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

GhmB:17728

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRÄMAREGÅRDENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BRÄMAREGÅRDEN 30:11

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av kyrka, församlingshem och den f .d. prästbostaden. KYRKOTOMTEN har trädgårdskaraktär med blomsterplanteringar, buskar och uppvuxna lövträd, bl.a. alm, lind och blodbok. Gångarna är täckta med grus eller cementplattor och öppna ytor är gräsbesådda.

Den f d PRÄSTBOSTADEN ligger i anläggningens östra ände, vid Hallegatan. Den rymmer idag samlingslokaler. Byggnaden uppfördes vid samma tid som kyrkan, under mitten av 1920-talet, och ritades av arkitekten Sven Tingström. Den har en putsad gråmålad sockel, fasader i vitmålad locklistpanel och sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel. Utformningen är klassicistisk....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Text saknas för närvarande