Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ARDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 ARDRE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

451-21.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ARDRE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARDRE KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Kyrkogården har i det närmaste en kvadratisk utformning, i senare tid utvidgad mot söder med ca 15 m och mot norr. Intill den norra muren har nya begravningsplatser skapats genom att påfyllning på jord.
Kyrkogården omges av en låg kallmurad kalkstensmur på vilken häckar har planterats. Den nya delen omges i norr och väster av kalkstensmurar, delvis lagda i bruk, ca 60 cm höga.
Huvudentrén i sydöstra hörnet utgörs av en färist av järn och trä. I väster mot den f.d. skoltomten finns en liknande ingång anordnad. I sydöstra hörnet finns en öppning försedd med järngrind på stolpar. Från sydvästra till sydöstra ingången löp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister