Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ANGA KYRKOGÅRDEN 1:1 ANGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2350-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ANGA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANGA KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården
Anga kyrkogård är i det närmaste kvadratisk till sin utformning och har förmodligen kvar sin medeltida utsträckning, en utvidgning mot norr har dock varit under utredning på senare tid. Kyrkogården omges av kallmurade kalkstensmurar vars höjd varierar, de är omlagda på 1800-talet.

Öppningar finns i söder och öster med järngrindar på cementstolpar.

Gångarna är belagda med grus, de leder från den södra kyrkogårdsingången till kyrkans sydportal och vidare utefter den södra kyrkofasaden till den östra ingången.

Utanför södra mursträckningen samt innanför muren i det sydöstra hörnet har häckar planterats. Längs med ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister