Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, VÄTTLÖSA 12:1 VÄTTLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vättlösa kyrka o kyrkogård, negnr 03-204-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄTTLÖSA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄTTLÖSA 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

VÄTTLÖSA KYRKA - Den högt belägna kyrkan är öst - västligt placerad på en långsmal kyrkogård, senare utvidgad mot öster och väster. Kyrkogårdens form följer i öster landsvägen, som här böjer av mot söder. Nordöst om kyrkan ligger en klockstapel. Kyrkogården omges på alla sidor av en kallmurad stenmur av utvalda stenar samt av en trädrad med bland annat lindar. Huvudingången mot parkeringsplatsen i norr utgörs av en muröppning. En kalkstenstrappa leder upp till muröppningen från parkeringsplatsen. En grusgång med två rader kalkstensplattor leder från ingången till kyrkans västport. En ingång i form av en dubbel smidesgrind leder frå...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande