Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, OVA KYRKA 3:1 OVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900421/059

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OVA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

OVA KYRKA 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

OVA KYRKA är placerad mitt på en trapetsformad kyrkogård. Kyrkan vidgar sig i höjd med kyrkans västra gavel mot norr. Den norra och västra delen av kyrkogården tillkom troligen 1946. Östra delen av kyrkogården sluttar mot en bäckravin i öster och även västra partiet ligger på en lägre nivå. Kyrkogården inramas mot söder av en kallmurad stenmur. Mot norr finns en stenmur i den äldre, östliga delen. Mot väster utgörs avgränsningen av en häck. Mot ekonomibyggnaden i öster utgörs inhägnaden av en måbärshäck. Runt såväl nya som gamla kyrkogårdsdelen löper en trädrad med bland annat lönn, alm och lind.
Huvudingången vetter mot parkerin...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande