Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, MEDELPLANA 15:1 MEDELPLANA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Medelplana kyrka och kyrkogård. Neg.nr 03-200-22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MEDELPLANA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MEDELPLANA 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

MEDELPLANA KYRKA är nord - sydligt placerad på en äldre, långsmal kyrkogård. Öster om landsvägen ligger en nyare kyrkogård - se miljö. Den gamla kyrkogården, avsmalnande i söder, inramas på alla sidor av en jämn, kallmurad stenmur av kalksten. Innanför muren finns en trädrad.
Kyrkogårdens huvudentré i sydöst utgörs av en stiglucka av sandstenskvadrar med en rundbågig öppning. Taket utgörs av kalkstenshällar. Över rundbågen står "1926". I öppningen är en pargrind av rikt dekorerat smide. Grindens överstycken pryds av voluter. Närmast stigluckan är kyrkogårdsmuren utsvängd mot söder, så att två armar bildas. Varje arm avslutas ytter...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande