Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, LEDSJÖ 9:1 LEDSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ledsjö kyrka, anl.bild, negnr 03-216-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEDSJÖ KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LEDSJÖ 9:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

LEDSJÖ KYRKA ligger i nordvästra delen av en mindre kyrkogård. Kyrkogården har utbyggts västerut i två omgångar, sannolikt på 1930-talet samt på 1980-talet. Kyrkogården är högt belägen och sluttar mot söder och väster. Den omges på alla sidor av en kallmurad stenmur samt av en trädrad med lönnar. En stiglucka i västmurens norra parti leder till en nyare kyrkogård i väster. Från stigluckan leder en grusgång österut utmed kyrkans nordfasad. En annan grusgång leder till kyrkans västport i sydöst. På den senare ligger även fyra rader med stenplattor. En enkel smidd gallergrind i norra delen av östmuren leder till närbelägna gården Kyrke...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande