Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, KÄLLBY 12:1 KÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hangelösa, anl. negnr 03-195-22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLBY KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KÄLLBY 12:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KÄLLBY KYRKA är öst - västligt placerad på äldsta delen av kyrkogården. I kyrkogårdens nordöstra hörn ligger ett sockenmagasin, troligen från 1700-talet. En kyrkogård i söder tillfogades 1984. Denna når något längre väster ut än den äldre kyrkogården och smalnar av mot öster. På såväl den nya som den gamla kyrkogården växer träd, bland annat björkar.
Äldsta kyrkogårdens huvudingång vetter mot parkeringsplatsen i väster och utgörs av en dubbel smidesgrind. Grinden, vars överstycke pryds av voluter, är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar. Innanför muren omges grinden på båda sidor av en tujabuske. En gång med kalkstensplattor lede...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande