Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, VEDUM 15:1 KINNE-VEDUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kinne-Vedums kyrka, anläggning, negnr 03-205-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNE-VEDUMS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VEDUM 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KINNE-VEDUMS KYRKA är öst -västligt belägen i östra delen av en avlång kyrkogård. Vägen svänger väster om kyrkan mot norr. Mellan vägen och den äldre kyrkogården ligger en nyare kyrkogård, nordväst om den äldre.
Den äldre delen av kyrkogården omgärdas i norr, söder och öster av en kallmurad stenmur samt av en trädrad med bland annat lindar och askar. Mellan muren och parkeringsplatsen i öster växer dessutom buskar. Mot väster saknas avgränsning bortsett från en ravin med en bäckfåra, kantad av lummig grönska. Kyrkogårdens form följer bäckens nordöst - sydvästliga riktning. Sydväst om kyrkan, invid bäcken, ligger en äldre ekonomiby...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande