Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, KLEVA 30:1 KINNE-KLEVA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kinne-Kleva kyrka, anläggn. negnr 03-215-15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KINNE-KLEVA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KLEVA 30:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KINNE-KLEVA KYRKA är öst - västligt belägen i nordvästra delen av den nästan rektangulära kyrkogården. Kyrkogården inhägnas huvudsakligen genom en jämn kallmurad stenmur. Mot betesmarken i norr består dock inhägnaden av ett trådstängsel. Innanför muren växer en trädrad med askar. Kyrkogårdens nordvästra hörn är avskuret då parkeringsplatsen här nyligen vidgades. Samtidigt som detta skedde nedtogs en granplantering, som löpte ca fem meter söder om nordgränsens trådstaket och fram till västra kyrkogårdsmuren.
Huvudingången vetter mot en parkeringsplats utmed Husabyvägen i söder. Ingången består av en äldre, dubbel smidesgrind med sp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande