Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0112307

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TILLINGE KYRKA (akt.)
Uppsala
Enköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TILLINGE 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Tillinge kyrka består av långhus med rakslutet kor, torn och vapenhus i väster samt sakristia i norr. Tillinge kyrkogård omges av en kallmur i gråsten. I väster finns en ståtlig entré med höga, putsade grindstolpar och tre grindar i smide från 1700-talet. Parallellt med kyrkogårdsmuren löper en trädkrans.

Kyrkogården är i sen tid utvidgad mot öster. På den nya kyrkogårdens norra del ligger ett bårhus från omkring 1950, ritat av Viking Göransson.

Påtagligt är det stora inslaget av gravar med steninramade grusytor och stora påkostade gravstenar. Gravkvarteret närmast väster om kyrkan domineras helt av äldre grusgravar från sen...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister